טי איי טורס בע"מ, חברות הבת שלה וחברות מסונפות, הפועלת תחת השם העסקי יאללה יאללה (להלן: "יאללה יאללה", "אנחנו", "שלנו") מברכים את פני(י)ך (להלן: "המשתמש/ת") לאתר הראשי שלנו בכתובת https://yallayalla.co.il (להלן: "האתר"). האתר שלנו מציע מידע בסיסי אודות חברתנו ואודות שירותי ההזמנה שלנו (להלן: "שירות(ים)" כמפורט בהרחבה להלן). כל אחד ממשתמשי האתר רשאי להשתמש בו בהתאם לתנאים והתניות כדלקמן.

 1. קבלת התנאיםבעת כניסתך, התחברותך, גישתך או שימושך באתר, הינך מאשר/ת כי קראת והבנת את תנאי השימוש במלואם, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות שלנו https://yallayalla.co.il/en/privacy-cookie-policy (להלן: "מדיניות פרטיות") ואת מדיניות קבצי הקוקיז שלנו (להלן: מדיניות קוקיז") בכתובת https://yallayalla.co.il/en/privacy-cookie-policy (להלן ובמאוחד, "התנאים") ואת/ה מסכים/ה להיות מחויב/ת לפיהם ולשמור על כל החוקים והתקנות שחלים על שימושך באתר, ואת/ה מאשר/ת כי התנאים כאמור מהווים חוזה משפטי, מחייב ובר-אכיפה בינך לבין יאללה יאללה. ככל שאינך מסכים/ה לתנאים כאמור, נא לא להיכנס, להתחבר, לגשת או להשתמש באתר ו/או בשירות בכל אופן.

  האתר זמין אך ורק לאנשים (א) מעל גיל שמונה-עשרה (18); ו(ב) בעלי הכשירות המשפטית להתקשר לפי תנאי השימוש שלהלן ולהקים הסכם מחייב על פי כל דין החל. את/ה מאשר/ת בזאת כי את/ה כשיר/ה מבחינה משפטית להתקשר לפי תנאים ותניות אלו ולהקים הסכם מחייב על פי כל דין החל, להשתמש באתר בהתאם לתנאי השימוש שלהלן ולעמוד בהתחייבויותיך להלן במלואן. אם את/ה משתמש/ת בשירות עבור התועלת של ו/או מטעם כל צד שלישי, את/ה מאשר/ת בזאת כי הצד השלישי כאמור מודע לתנאי שימוש אלו.

 2. האתר והשירותים 

  יאללה יאללה מציעה למשתמשים שלה פלטפורמה מקוונת שבאמצעותה יוכלו להזמין שירותי ו/או מוצרי תיירות, לרבות טיולים, שירותי תחבורה ולינה (להלן במאוחד: "השירותים").יכול שהאתר יספק לך מידע נרחב וחדשות לגבי יאללה יאללה, סקירת חברה, שותפים, חדשות לגבי החברה שלנו לרבות כל תכנים נלווים אחרים, כגון פרטי קשר, סרטונים, טקסטים, קבצים, תמונות לוג, צלמיות כפתורים, תמונות, קומפילציות נתונים, קישורים, תוכן מקצועי אחר, נתונים טכניים, מסמכי תיעוד, ידע מעשי, חומרים, מפרטים, עיצובים, נתונים, "המראה והתחושה" של האתר, אלגוריתמים, קוד מקור ואובייקט, ממשק, ממשק משתמש גרפי, גרפיקה הנלווית לתוספים אינטראקטיביים, המחשות, איורים, אנימציות, ותוספים אחרים שהושגו מהאתר או באמצעותו (להלן במאוחד "התכנים"). יתר על כן, האתר מספק למשתמשים שנרשמים לידיעון המקוון שלנו שירותים מסוימים, לדוגמה, מספק למשתמשים עדכונים באמצעות דוא"ל לגבי התפתחויות של החברה, שירותים חדשים, תוכן כללי, וכו' (להלן: "מנוי לידיעון המקוון").

יאללה יאללה הינה חברת אינטרנט הרשומה תחת “TI Booking Processing Ltd”, הרשומה בכתובת: Themistokli Dervi, 3, Julia House, 1066 Nicosia, Cyprus

:לתשומת ליבך

התכנים עלולים לכלול תכנים מטעם צד שלישי (כגון, מידע שניתן לנו על ידי מקורות צד שלישי), לדוגמה, חומרים שיווקיים, תיאורים, מחירים, מבצעים מתאימים של מוצרים ושירותים מטעם הצד השלישי כאמור. תכנים מטעם צד שלישי כאמור אינם מאומתים על ידי יאללה יאללה, אינם מחייבים כלפי יאללה יאללה בכל אופן שהוא ויאללה יאללה אינה יכולה להבטיח את רמת הדיוק או השלמות של תכנים מטעם צד שלישי כאמור. לפיכך, לא נהיה אחראים בכל צורה לתכנים מטעם צד שלישי. בכל מקרה בו מידע כאמור סותר או אינו תואם למידע שניתן לך על ידי הספק או המוכר של אותם מוצרים ושירותים במישרין, רק כוחו של המידע שניתן על ידי אותו ספק או מוכר במישרין יהיה יפה כלפי(י)ך. יאללה יאללה אינה המוכר או הספק של כל אותם מוצרים או שירותים ואין לה שליטה באותם מוצרים או שירותים כאמור או אחריות עליהם, לרבות, וללא הגבלה, המצב, מחיר השירות, התאמה, אמינות, עיתוי נכון, בטיחות, חוקיות, זמינות ו/או רמת הדיוק של המוצרים או השירותים כאמור. לפיכך, יאללה יאללה לא מחויבת תחת ההתחייבויות המשפטיות שחלות על המוכרים או הספקים של אותם מוצרים או שירותים.

כל הזכויות לתכנים ובתכנים הקיימים באתר שמורות ליאללה יאללה או למעניקי הרישיון שלה. עד למידה המרבית המותרת בחוק, האתר והתכנים הזמינים בו ניתנים "כפי שהם". יאללה יאללה לא תהיה אחראית לכל נזקים או אובדן שנגרמו לך או לכל אדם אחר כתוצאה משימושך באתר או בקשר לשימושך באתר ו/או בתכנים הזמינים בו, ו/או כל החלטה שמתקבלת על ידינו או פעולה שננקטת או לא ננקטת על ידינו תוך הסתמכות על השימוש באתר ו/או בתכנים.

שימושך באתר ו/או בתכנים הזמינים בו נעשה באחריותך המלאה בלבד.

יכול שיחולו תנאים נוספים ביחס לתוספים ו/או מוצרים מסוימים הניתנים על ידי יאללה יאללה. במקרה של כל סתירה בין התנאים כאמור לבין התנאים שלהלן, יהיה יפה כוחם של התנאים הספציפיים.

 1. הזמנותאת/ה מוזמן/ת לבצע הזמנה מקוונת של שירותי התיירות השונים (כגון, סיורים, פעילויות, כרטיסי טיסה, כרטיסים, סידורי לינה וכו' (להלן: "שירותי תיירות") באמצעות האתר של יאללה יאללה. בעקבות התשלום עבור השירותים המוזמנים, תקבל דוא"ל ובו אישור לשירות המוזמן (להלן: "אישור הזמנה").

  השירותים המוזמנים מופעלים וניתנים על ידי מפעיל תיירות צד שלישי מקומי ו/או על ידי יאללה יאללה (להלן: "המפעיל"), חברת הבת שלנו. עם השלמת השירות המוזמן באמצעות האתר, תקבל/י את פרטי הקשר של המפעיל הצפוי לבצע את שירותי התיירות בשירות המוזמן שלך.

  מכיוון שיאללה יאללה מסתמכת על מידע שניתן לה מטעם צדדים שלישיים, את/ה מאשר/ת בזאת כי שירות מוזמן יכול שיבוטל, ישתנה או יתעכב עקב נסיבות שאינן תחת שליטתה של יאללה יאללה ו/או שליטתו של המפעיל (לרבות אירועי כח עליון). במקרים כאמור, יאללה יאללה ו/או המפעיל יעשו את מירב המאמצים על מנת להודיע לך מראש על השינויים כאמור ולפעול למען מתן פתרונות סבירים בזמן אמת למזעור ההשפעה של הביטולים, השינויים או העיכובים כאמור, בהתאם לעלויות, לוח זמנים וחוויית השירותים הכללית שלך. נא בדוק/בדקי את תיבת הדוא"ל שסיפקת לנו במהלך תהליך ההזמנה של השירות המוזמן באמצעות האתר בשעה 10:00 בלילה שלפני המועד הצפוי של אספקת השירות המוזמן, מכיוון שייתכן ועדכונים חשובים יינתנו ויימסרו באופן זה.

  יתר על כן, יאללה יאללה לא תוכל להבטיח כי השירות המוזמן יינתן על ידי אותו מפעיל שירות בדויק, כפי שצוין באישור ההזמנה, ושומרת על הזכות לספק לך את השירות המוזמן באמצעות ספקי שירות צד שלישי ברמה שקולה.

  כל תקשורת ביחס לשירות המוזמן (כגון עדכונים, שינויים, בקשות ביטול וכו') יטופלו במישרין על ידי יאללה יאללה, למעט כאשר יאללה יאללה, לפי שיקול דעתה, מפנה אותך למפעיל של השירות המוזמן שלך. כל תלונה בקשר לשביעות הרצון שלך משירות מוזמן תופנה ישירות למפעיל המתאים.

  את/ה מאשר/ת ומסכים/ה כי יאללה יאללה אינה מחויבת כלל לבצע בדיקות רקע על כל מפעיל ו/או ספקי שירות צד שלישי. אנחנו לא חוקרים או מאמת את המוניטין, ההתנהלות, המוסריות ו/או הרקע הפלילי של ספק שירות צד שלישי כאמור.

  את/ה אחראי/ת באופן בלעדי לתקשורת ו/או לאינטראקציות ו/או לפגישות שלך עם משתמשים אחרים ו/או המפעיל(ים) כתוצאה משימושך באתר ו/או בשירותים, ואת/ה תנקוט/תנקטי במשנה זהירות סביר בכל תקשורת, אינטראקציה ו/או פגישה כאמור.

  הטיולים המאורגנים מתבצעים בעזרת רכבים מסוגים וגדלים שונים. יאללה יאללה ו/או המפעיל אינם מחויבים או אחראים לגודל, סוג או דגם כלי הרכב המובא לשימוש, בהינתן, עם זאת, שיאללה יאללה תעשה מאמצים מסחריים סבירים לוודא כי כל כלי רכב המובא לשימוש בטיול המאורגן יעמוד בכל חוק ותקנה מקומיים החלים. צרכים אישיים מיוחדים כמו כלי רכב עם גישה לכיסא גלגלים, כיסא תינוק, עגלות תינוק או דרישות תזונתיות, יסופקו "לפי בקשה" ובהתאם להודעה מראש שתינתן ליאללה יאללה באמצעות האתר ו/או בדוא"ל, לפי עניין. בעוד שהמפעיל יעשה כפי שביכולתו לדאוג צרכים מיוחדים כאמור, הנ"ל לרוב דורשים תיאום מול צדדים שלישיים ויאללה יאללה ו/או המפעיל לא יהיו אחראים במקרה של אספקה חלקית או היעדר אספקה.

 2. אחריות המשתמש
  • שירותים הניתנים בישראל. את/ה נדרש/ת להגיע לכל נקודת איסוף לפחות 15 דקות לפני הזמן שנקבע להתחלת השירות כאמור. ככל שתחמיץ את נקודת האיסוף, או את הזמן שנקבע להגעה בנקודות אחרות במהלך הטיול המאורגן, הטיול המאורגן רשאי להמשיך בלעדי(י)ך והמפעיל לא יהיה אחראי לכל פיצוי, החזר כספי או נזקים שנגרמו לך כתוצאה מהנ"ל. את/ה מבין/ה בזאת כי בסוגים מסוימים של שירות מוזמן, יכול שהגעתו של המפעיל לנקודות איסוף תתעכב עקב תעבורה בלתי צפויה או תנאים חיצוניים אחרים שאינם תחת השליטה של יאללה יאללה או המפעיל. כל שינוי שתרצה לבצע בשירות המוזמן שלך, לרבות שינוי במיקום האיסוף, מועד הטיול המאורגן, ייעשה בכתב ויאושר על ידי יאללה יאללה.
  • מובהר בזאת כי המפעיל ו/או יאללה יאללה רשאי/ת, לפי שיקול דעתו/ה הבלעדי והמוחלט, לדרוש ממך לעזוב, או אחרת להשעות אותך מכל שירות מוזמן, ככל שהתנהגותך נחשבת פוגענית, אלימה, או התנהגות הגורמת למטרד או אי נוחות משמעותית למשתתפים אחרים.
  • כל השירותים יכוסו בביטוח שיוסדר על ידי המפעיל המתאים, לפי העניין. אף על פי כן, יאללה יאללה ו/או המפעיל ממליץ/ה לך לבטח את עצמך נגד כל נזק בריאותי אישי. יתר על כן, יאללה יאללה והמפעיל לא יהיה/תהיה אחראי/ת לכל אובדן/גניבה של חפצים אישיים וממליץ/ה להשאיר חפצים בעלי ערך בבית. אנחנו ממליצים לך במידה רבה לרכוש ביטוח נסיעות מקיף בעת ההזמנה על מנת להגן נגד הסיכון של ביטול או שיבוש, אובדן כבודה, הוצאות רפואיות ועיכוב נסיעה.
 3. מדיניות ביטול והחזריםבאפשרותך לבטל את הזמנתך 24 שעות לפני מועד התחלתה על מנת לקבל 100% החזר כספי, לאחר ניכוי 5% דמי טיפול.
 4. דמי שימוש ותשלומיםתשלומים יכול שיבוצעו באמצעות ספקי שירות תשלום מקוון (להלן: "מעבדי התשלום המקוון"). אנחנו רשאים להוסיף או לשנות את מעבדי התשלום המקוון לפי שיקול דעתנו הבלעדי. מעבדי התשלום המקוון מאפשרים לך לבצע תשלומים בצורה מאובטחת ומקוונת באמצעות כרטיס אשראי, כרטיס חיוב או חשבון בנק. אנחנו לא שולטים במעבדי התשלום המקוון ולא מסונפים להם. מעבדי התשלום המקוון כאמור הינם קבלנים עצמאיים ואין להם כל מערכת יחסים של העסקה או סוכנות מול יאללה יאללה. יאללה יאללה אינה אחראית בכל אופן שהוא לפעולות או לביצועים (או היעדר הביצועים) של מעבדי התשלום המקוון. השימוש במעבדי התשלום המקוון נעשה באחריותך בלבד. זו אחריותך לפעול לפי כל התנאים המפורטים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של מעבדי התשלום המקוון. את/ה מאשר/ת כי את/ה לוקח על עצמך את מלוא הסיכון של ביצוע כל עסקה באמצעות מעבדי התשלום המקוון.

  את/ה מאשר/ת בזאת כי כל תשלום באמצעות כרטיס אשראי עבור שירותים מוזמנים באתר או באמצעות האתר יטופל על ידי תאגיד עיבוד התשלומים של יאללה יאללה, טי.איי. עיבוד הזמנות בע"מ, שכתובתו הרשומה הינה Themistokli Dervi 3, Julia House, 1066 ניקוסיה, קפריסין.

 5. הגבלות שימושהתנהגויות מסוימות אסורות בהחלט בעת השימוש באתר. נא קרא/י את ההגבלות הבאות בקפידה. אי עמידה בהוראה מבין ההוראות המפורטות כדלקמן עלול להוביל (לפי שיקול דעתה הבלעדי של יאללה יאללה) לביטול השימוש שלך באתר ו/או בתכנים ו/או בשירות ועלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית.

  למעט כפי שמותר אחרת ובמפורש על פי התנאים שלהלן או בכתב על ידי יאללה יאללה, אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לאדם אחר): (א) להשתמש באתר ו/או בתכנים לכל מטרה בלתי חוקית, לא מוסרית, לא כדין ו/או בלתי מורשית; (ב) להשתמש באתר ו/או בתכנים למטרה מסחרית או מטרה שאינה אישית; (ג) להסיר או לנתק, מהתכנים ו/או מהאתר, כל הגבלות וסימנים המעידים על זכויות קניין של יאללה יאללה או מעניקי הרישיון שלה, לרבות, וללא הגבלה, לכל הודעות קנייניות המופיעות בחומרים כאמור (כגון, ©, TM או ®); (ד) להפריע או להפר את זכויות הפרטיות של משתמשים וזכויותיהם האחרות, או לאסוף או לאסוף במרוכז מידע מזהה אישי אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או תוך שימוש בכל רובוט, עכביש, זוחל, כל תוכנת חיפוש או אחזור, או שימוש בשיטה, תהליך או מכשיר ידני/ת או אוטומטי/ת אחר/ת על מנת לגשת לאתר ולאחזר, למפתח ו/או לכרות נתונים ממידע; (ה) לשבש או להפריע לפעולת האתר או השרתים או הרשתות שמאחסנים/ות את האתר, או להפר כל חוקים, תקנות, דרישות, הליכים, או מדיניות של השרתים והרשתות כאמור; (ו) לתת הצהרה או מצג כוזב/ת לגבי השיוך שלך לכל אדם או ישות, או להביע במפורש או במרומז כי יאללה יאללה נותנת חסות לך, לאתרך, לעסק שלך או לכל הצהרה שתיתן/י, או מציגה מידע כוזב או לא מדויק לגבי האתר; (ז) לנקוט בכל פעולה שכופה, או עלולה לכפות, עומס גדול בלתי סביר או בלתי פרופורציונאלי על תשתית האתר שלנו, כפי שייקבע על ידינו; (ח) לעקוף כל צעדים שיכול ונשתמש בהם למניעת או הגבלת גישה לאתר; (ט) להעתיק, לשנות, לתקן, להתאים, להפוך לזמין, לתרגם, להנדס עבור פלטפורמה אחרת, לבצע הנדסה לאחור, לבצע דה-קומפילציה, או פירוק של כל חלק מהתכנים שהפכו לזמינים על ידי יאללה יאללה או באמצעות האתר, או להציג בציבור, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, לבצע, להפיץ או אחרת להשתמש בתכנים כאמור; (י) להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בציבור, להפוך זמין לציבור, להפחית לצורה הניתנת לקריאה על ידי אדם, לבצע דה-קומפילציה, פירוק, התאמה, להעניק רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לקמפל, לבצע הנדסה לאחור, לשלב עם תוכנה אחרת, לתרגם, לתקן או ליצור עבודות נגזרות של כל חומר הכפוף לזכויות הקנייניות של יאללה יאללה, לרבות הקניין הרוחני של יאללה יאללה (בהתאם להגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בעזרת כל אמצעי; (י"א) לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר או סביבת רשת ממוחשבת אחרת לכל מטרה וללא ההסכמה הקודמת בכתב של יאללה יאללה; (י"ב) למכור, להעניק רישיון או לנצל עבור כל מטרה מסחרית כל שימוש או גישה לאתר ו/או לתכנים; (י"ג) למסגר או להעתיק (mirror) כל חלק מהאתר ללא האישור הקודם המפורש בכתב של יאללה יאללה; (י"ד) ליצור מסד נתונים באמצעות הורדה שיטתית ואחסון של כל או חלק מהתכנים באתר; (ט"ו) לשדר או אחרת להפוך לזמין, בקשר לאתר, כל וירוס, תולעת מחשב, סוס טרויאני, פצצת זמן, באג מקוון, תוכנות ריגול, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחר/ת שנועד/ה לגרום נזק או לחטוף את פעולת החומרה, התוכנה או ציוד הטלקומוניקציה, או כל קוד או רכיב פולשני, משבש ומזיק בפועל או באופן פוטנציאלי; (ט"ז) להשתמש באתר לכל מטרה שאינה אחת מהמטרות לשמן נועד האתר; ו/או (י"ז) להפר כל אחד מהתנאים שלהלן.

 6. קטיניםהאתר נועד למשתמשים מעל גיל שמונה-עשרה (18). אנחנו שומרים על הזכות לבקש הוכחת גיל בכל שלב על מנת שנוכל לאמת כי קטינים מתחת לגיל זה אינם משתמשים באתר. ככל שיגיע לידיעתנו כי אדם מתחת לגיל שמונה-עשרה (18) משתמש באתר, נחסום ונאסור את הגישה של משתמש זה לאתר ונעשה את מירב המאמצים למחוק במהרה כל מידע אישי (בהתאם להגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו) לגבי המשתמש כאמור.
 7. יצירת קשר איתנו דרך האתרעל מנת ליצור איתנו קשר ולהשתמש באתר, עלי(י)ך למלא את טופס יצירת הקשר שלנו שזמין באתר. טופס יצירת הקשר מצריך, בין היתר, מילוי שמו המלא של המשתמש, כתובת דוא"ל ומספר טלפון. בנוסף, באפשרותך גם להכניס ב"תיבת ההודעות" כל טקסט נוסף שברצונך לצרף. כמו כן, באפשרותך גם ליצור קשר עם יאללה יאללה באמצעות הודעת דוא"ל וחשבונות המדיה החברתית שלנו – Facebook או Instagram.

   

 8. מדיניות פרטיות וקוקיזאנחנו מכבדים את הפרטיות שלך ומחויבים להגן על המידע שאת/ה משתף/ת איתנו. אנחנו מאמינים שיש לך את הכות לדעת את המדיניות שלנו לגבי המידע שאנחנו אוסיף בעת התחברותך, גישתך או שימושך באתר. המדיניות והנוהגים שלנו וסוג המידע הנאסף מתוארים בפירוט במדיניות הפרטיות שלנו בכתובת http://yallayalla.co.il/en/privacy-cookie-policy/ ובמדיניות קבצי הקוקיז שלנו בכתובת http://yallayalla.co.il/en/privacy-cookie-policy/, אשר נכללת כאן על דרך הפניה. את/ה מסכים/ה כי יאללה יאללה רשאית להשתמש במידע אישי שאת/ה נותן ליאללה יאללה או הופך לזמין ליאללה יאללה בהתאם למדיניות הפרטיות. ככל שאת/ה מתכוון/ת לגשת או להשתמש באתר, עלי(י)ך תחילה לקרוא ולהסכים למדיניות הפרטיות ומדיניות הקוקיז. ככל שתשלח/י מידע אישי מטעם צד שלישי, את/ה מאשר/ת בזאת כי נודע לצד השלישי כאמור על מדיניות הפרטיות והצד השלישי כאמור העניק את הסכמתו לעיבוד המידע האישי שלו על ידינו.
 9. זכויות קניין רוחניהאתר, התכנים והנכסים הקנייניים של יאללה יאללה וכל אחת מזכויות הקניין הרוחני הנלוות להם, לרבות, וללא הגבלה, המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימנים מסחריים, שמות מסחריים, סימני שירות, חומרים הניתנים לרישום זכויות יוצרים, שמות תחום וסודות סחר, בין אם רשומים או ניתנים לרישום או לא (להלן במאוחד, "קניין רוחני"), נמצאים בבעלות ו/או ברישיון של יאללה יאללה ומוגנים על פי חוקים, אמנות ואמנות בינלאומיות החלים על פטנטים, זכויות יוצרים וקניין רוחני אחר. כל הזכויות שלא מוענקות לך במפורש להלן שמורות ליאללה יאללה ולמעניקי הרישיון שלה.

  התנאים לא מקנים לך כל זיקה אל הקניין הרוחני או בקניין הרוחני של יאללה יאללה, אלא זכות שימוש חוזרת ומוגבלת בהתאם לתנאים. האמור בתנאים שלהלן לא יהווה ויתור על הקניין הרוחני של יאללה יאללה על פי חוק.

  ככל שתיתן/י כל משוב, הערה או הצעה ליאללה יאללה (להלן: "משוב"), יאללה יאללה תחזיק ברישיון בלעדי, ללא תמלוגים, נפרע מראש, בינלאומי, נצחי ובלתי-חוזר לכלול את המשוב בשירותים, מוצרים או טכנולוגיות הקיימים או העתידיים של יאללה יאללה ולהשתמש בו לכל מטרה, ללא תגמול נוסף עבורך וללא אישורך. את/ה מסכים/ה כי כל משוב כאמור לא ייחשב כחסוי. יתר על כן, את/ה מתחייב/ת כי המשוב שלך לא כפוף לכל תנאי רישיון שלכאורה ידרשו מיאללה יאללה לעמוד בכל התחייבויות נוספות ביחס לכל מוצרים, טכנולוגיות או שירותים קיימים או עתידיים של יאללה יאללה הכוללים כל משוב.

 10. סימנים מסחריים ושמות מסחרייםהסימנים ותמונות הלוגו של יאללה יאללה וכל המזהים הקנייניים האחרים שמובאים לשימוש על ידי יאללה יאללה בקשר לאתר (להלן: "הסימנים המסחריים של יאללה יאללה") הינם סימנים מסחריים ו/או שמות מסחריים של יאללה יאללה, בין אם רשומים או לא. כל הסימנים המסחריים, סימני השירות, השמות המסחריים ותמונות הלוגו האחרים, שיכול ויופיעו באתר, שייכים לבעליהם המתאימים (להלן: "סימנים צד שלישי"). לא מוענק/ת בזאת כל זכות, רישיון או זיקה לסימנים המסחריים של יאללה יאללה ולסימני צד שלישי, ואת/ה מסכים/ה כי לא תוכל/י לטעון לכל זכות, רישיון או זיקה כאמור ביחס להלן ולכן תימנע משימוש בכל אחד מאותם סימנים, למעט כפי המותר בתנאים שלהלן.
 11. קישור לאתר של יאללה יאללה וקישורים לאתרים צד שלישיאנחנו מברכים על קישורים לכל עמוד באתר שלנו. את/ה חופשי/ה ליצור קישור מסוג היפרטקסט לאתר בהינתן שהקישור לא מצהיר או מרמז על כל קשר או אישור לאתר, מוצרים ו/או שירותים שלך מטעם יאללה יאללה, ואינו מתאר את יאללה יאללה באופן כוזב או פוגעני כלשהוא. אינך רשאי/ת לקשר לאתר שלנו מאתר שלא בבעלותך או שאינך מחזיק/ה ברשות להשתמש בו. ככל שתיצור/תצרי קישור לאתר של יאללה יאללה, את/ה מצהיר/ה כי האתר שלך לא מכיל תכנים בלתי-חוקיים, פוגעניים או תכנים המפרים זכויות צד שלישי. עם זאת, אנחנו לא מתירים קישור מסוג מסגרת או טבוע.

  קישורים מסוימים המובאים להלן מתירים למשתמשים שלנו לעזוב אתר זה ולהיכנס לאתרים או שירותים שאינם שייכים ליאללה יאללה. האתרים והשירותים המקושרים כאמור ניתנים למען נוחיותך בלבד. אתרים ושירותים מקושרים כאמור אינם בשליטתה של יאללה יאללה והחברה אינה אחראית לזמינות של האתרים או השירותים החיצוניים כאמור, ולא נותנת חסות ואינה אחראית בגין כל תכנים, לרבות וללא הגבלה, תוכן פרסומי, מוצרים או מידע אחר הקיים או זמין מאתרים ושירותים מקושרים כאמור או כל קישור הנכלל באתרים או בשירותים המקושרים. יתרה מזאת, יאללה יאללה אינה אחראית בגין מדיניות הפרטיות ו/או מדיניות אחרת של אתרים ושירותים מקושרים כאמור. גישתך, שימושך והסתמכותך על כל אתר, שירות ותוכן כאמור ועסקאותיך מול צדדים שלישיים כאמור מתבצעים באחריותך ועל חשבונך בלבד. יאללה יאללה שומרת על הזכות לבטל כל קישור בכל עת. בנוסף, את/ה מסכים/ה ומאשר/ת בנוסף כי יאללה יאללה לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, בגין כל נזק או הפסד הנגרם או נטען כי נגרם, על ידי או בקשר לשימוש או ההסתמכות על כל שירות, תוכן, מוצר או חומר אחר הזמין באתרים או משאבים מקושרים כאמור או דרכם. רוב האתרים והשירותים המקושרים כאמור מסקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות המפקחים על השימוש בהם. בכל עת אנחנו מעודדים וממליצים לך לקרוא את המסמכים הנ"ל בקפידה עובר לשימוש באתרים ובשירותים כאמור, בין היתר, על מנת לדעת איזה סוג מידע נאסף לגבי(י)ך.

 12. תוספי מדיה חברתיתהאתר רשאי לכלול תוספי שיתוף ופרסום חברתי וכלים משולבים אחרים (לדוגמה, כפתורי "אהבתי" ו"שתף/י" של פייסבוק, שיתוף ופרסום תכנים באמצעות Twitter, YouTube, Facebook, Instagram ודוא"ל, וכו') (להלן: "תוספים חברתיים").

  התוספים החברתיים מופעלים או מאפשרים הטמעה חברתית של רשתות חברתיות או פלטפורמות צד-שלישי מסוימות (להלן: "רשת חברתית"). התוספים כאמור נוצרים ומתופעלים על ידי צדדים שלישיים אשר אינם מסונפים ליאללה יאללה ו/או נשלטים על ידה. שימושך בתוספים החברתיים כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החלים ברשת החברתית צד שלישי. אם אינך מסכים/ה למדיניות המתוארת בתנאים כאמור, עלי(י)ך להשבית את ההטמעה של הרשתות החברתיות כאמור באתר שלנו, עם זאת, ייתכן ותגלה/י כי אינך מסוגל ליהנות מכל התוספים הזמינים באתר שלנו. יאללה יאללה אינה אחראית בגין השימוש שלך ברשתות החברתיות כאמור.

   

 13. פרסומות, קידומי מכירות, חסויות והטבותיאללה יאללה רשאית לקבל ולהציג, באמצעות האתר, פרסומות, קידומי מכירות וחסויות מטעם צדדים שלישיים ורשאית להעניק לך הטבות הניתנות באמצעות צדדים שלישיים. נא שים/י לב כי יאללה יאללה אינה אחראית ולא נותנת כל מצג בנוגע לפרסומות, קידומי מכירות, חסויות והטבות כאמור, בין אם ליאללה יאללה יש שליטה עליהם או לא. יכול שיאללה יאללה תהיה זכאית לנתח מסוים מהרווחים המתקבלים מפרסומות, קידומי מכירות וחסויות כאמור. את/ה מסכים/ה, מאשר/ת ומקבל/ת כי לא תהיה/תהיי זכאי/ת לכל פיצוי בגין הסכומים הכספיים כאמור. יאללה יאללה אינה אחראית לפרסומות, הטבות וחסויות מטעם צדדים שלישיים כאמור ולא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד, עלות או הוצאה שנגרמו לך או לכל אדם אחר כתוצאה או בקשר לפרסומות, הטבות וחסויות מטעם צדדים שלישיים.

  כל המידע המפורט בפרסומות ופרסומים כאמור שייך למפרסמים ויאללה יאללה אינה אחראית ולא נותנת כל מצג ביחס לאמור, בין אם ליאללה יאללה יש שליטה על פרסומות או פרסומים כאמור או לא, ואלו ניתנים "כפי שהם".

  יאללה יאללה ו/או נציגיה אינם מחויבים ואינם יכולים לאמת את הדיוק של המידע המופיע בפרסומות כאמור. לפיכך, יאללה יאללה לא נותנת כל מצג בנוגע לרמת הדיוק של הפרסומות.

 14. זמינותהזמינות והשימושיות של האתר תלויות בגורמים שונים, כגון רשתות תקשורת. יאללה יאללה לא מתחייבת או מבטיחה כי האתר יפעל ו/או יהיה זמין בכל עת ללא שיבוש או הפרעה, או כי יהיה חסין נגד גישה בלתי-מורשית או חסין מטעויות.
 15. שינויים לאתר 

  יאללה יאללה שומרת על הזכות לשנות, לתקן, לערוך, להרחיב, לשפר, לבצע כל שינוי אחר או להפסיק, באופן זמני או קבוע, את האתר (או כל חלק הימנו, לרבות וללא הגבלה, את התכנים) או השירות ללא הודעה קודמת, בכל עת. יתר על כן, את/ה מאשר/ת בזאת כי התכנים המופיעים באתר זה יכול שישתנו, יורחבו בהיקפם וצורתם או יוסרו בכל עת ומבלי שתימסר לך הודעה קודמת. את/ה מסכים/ה כי יאללה יאללה לא תהיה אחראית כלפי(י)ך או כלפי כל צד שלישי שהוא בגין כל תיקון, השעיה, או השבתה של אתר זה או של התכנים הנכללים בו, ו/או השירות. את/ה מסכים/ה בזאת כי יאללה יאללה אינה אחראית בגין כל שגיאות או תקלות שיכול ויתרחשו בקשר לביצוע השינויים כאמור. 

 16. כתב ויתור והיעדר אחריותעד למידה המרבית המותרת לפי חוק, האתר והתכנים ניתנים "כפי שהם", "לרבות כל הפגמים" ו"כפי שהם זמינים", ויאללה יאללה, לרבות הספקים, המנהלים, בעלי המניות, קבלני המשנה, הדירקטורים, העובדים החברות המסונפות, חברות הבת, מעניקי הרישיון, השלוחים ונותני השירות שלה (להלן במאוחד, "נציגי יאללה יאללה"), מוותרים על כל אחריות מכל סוג, מפורשת, מרומזת או סטטוטורית, לרבות, וללא הגבלה, אחריות עקב בעלות או אי-הפרה או אחריות שימוש מרומזת, סחירות או התאמה עבור מטרה מסוימת ואחריות הנובעת משיטת סחר או שימוש בסחר. ייתכן וקיימות לך זכויות צרכן נוספות על פי חוקים מקומיים באזורך שאינם ניתנים לשינוי באמצעות הסכם זה. יובהר כי תנאים אלו מפקחים על השימוש באתר בלבד. תנאי השימוש המפורטים בהסכם שירותים נפרד בין יאללה יאללה לבין כל משתמש יחולו על כל כתב ויתור ואחריות בנוגע לכל שירות של יאללה יאללה.

  אנחנו לא מתחייבים (1) כי השימוש והפעולה של האתר ו/או השירות ו/או התכנים יהיו מאובטחים, מעודכנים, מדויקים, מלאים, ללא שיבושים, ללא שגיאות, או ללא וירוסים, פגמים, תולעי מחשב, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי נתקן כל שגיאות או פגמים באתר, (3) ו/או ניתן כל מצג לגבי השימוש, חוסר יכולת להשתמש או להפעיל, או לגבי התוצאות של השימוש באתר, בשירות ו/או בתכנים שזמינים בהם או באמצעות האתר (לרבות כי תוצאות השימוש באתר ו/או בשירות יעמדו בדרישות או בציפיות שלך או יהיו נטולי שגיאות ו/או יהיו יעילים, מדויקים או אמינים). יאללה יאללה ונציגי יאללה יאללה מוותרים על כל אחריות ותנאים ביחס לשימוע באתר, לרבות וללא הגבלה, הזמינות, האמינות או האיכות של האתר, ואינם אחראים כעת או בעתיד בגין כל שגיאה, מחדל או טעות בקשר לכל תכנים ו/או מידע המופיעים באתר.

  אנחנו לא אחראים לכל השלכות שיכול וינבעו מבעיות טכניות (לרבות וללא הגבלה, בקשר לאינטרנט, כגון חיבורים איטיים, עומס תעבורה, עומס על שרתים, עיכובים או שיבושים) או מכל ספקי טלקומוניקציה או אינטרנט ויכול שישפיעו עלי(י)ך או על אחרים.

  אנחנו לא מתחייבים כי השירות המוזמן יעמוד בדרישות או בציפיות שלך וכי הביצועים של השירות המוזמן יינתנו בלו"ז שמופיע באתר. את/ה משחרר/ת ופוטר/ת בזאת את יאללה יאללה, נציגי יאללה יאללה ואת המפעילים מכל עיכובים, ביטול שירות מוזמן, פציעות, פטירות, או כל נזק אחר שיכול וייגרם במהלך השירות המוזמן.

  עקב ההתפתחות המתמשכת של טכניקות חדשות לתקיפת וחדירה לרשתות, את/ה מאשר/ת בזאת כי יאללה יאללה אינה יכולה להבטיח כי המידע שניתן על ידך באמצעות האתר יהיה מאובטח בכל עת.

  את/ה מאשר/ת כי השימוש באתר, בשירות ו/או בתכנים שבהם נעשה לחלוטין באחריותך.

 17. הגבלת אחריותעד למידה המרבית המותרת בחוק, יאללה יאללה, המפעיל, נציגי יאללה יאללה ו/או נציגי המפעיל לא יהיו, בכל מקרה, אחראים לכל נזק שהוא, לרבות, וללא הגבלה, לנזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי, נזק לדוגמה, מקרי או תוצאתי מכל סוג, על פי כל תורת משפט (לרבות, וללא הגבלה, אובדן מוניטין, רווחים או נתונים ושיבוש עסקי, הנוצרים להלן, נובעים או עולים מהאתר, השירות, התכנים ו/או ההשתתפות שלך בשירותים מוזמנים, שימושך או חוסר היכולת שלך להשתמש באתר ו/או בתכנים ו/או חוסר יכולת של האתר לעמוד בביצועים כפי שהוצגו או כמצופה, או מכל תכנים, או מהביצוע או מחוסר היכולת של יאללה יאללה לבצע על פי התנאים שלהלן, כל מעשה או מחדל אחר של יאללה יאללה או נציגי טי איי טורס מכל סיבה אחרת כלשהיא; או בהתאם להפרת אחריות, הבטחה או תנאי, הפרת חוזה, רשלנות, אחריות קפידה, נזיקין או כל תורת משפט אחרת, בין אם יאללה יאללה או נציגי טי איי טורס קיבלו ייעוץ קודם על האפשרות של נזיקין כאמור או לא.

  בכל מקרה, מבלי להגביל את הכלליות של האמור לעיל ועד למידה המרבית המותרת בחוק, האחריות המצטברת של יאללה יאללה ונציגי טי איי טורס בגין כל נזיקין או הפסדים שהם הנוצרים להלן או בקשר לשימושך או חוסר היכולת שלך להשתמש באתר, בשירות ו/או בתכנים תהיה מוגבלת לסכום ששולם על ידך בפועל, אם בכלל, ליאללה יאללה עבור השימוש באתר או לסכום בגובה 1 דולר ארה"ב, הגדול מביניהם. לא תבקש/י לשקם מאיתנו ומנציגי יאללה יאללה, ואת/ה מוותר/ת על כל זכות כאמור, כל נזיקין אחרים, לרבות נזק תוצאתי, רווחים אבודים, נזק מיוחד, עקיף או מקרי.

  ככל שסמכויות שיפוטיות מסוימות אינן מתירות את ההחרגות או ההגבלות כמפורט להלן, ההחרגות וההגבלות דלעיל לא יחולו במלואן.

 18. שיפויאת/ה מסכים/ה להגן, לשפות ולפטור את יאללה יאללה, לרבות נציגי טי איי טורס, מכל וכנגד כל תביעות, נזיקין, התחייבויות, הפסדים, חבויות, עלויות, חובות והוצאות (לרבות וללא הגבלה, שכ"ט עו"ד) הנובעים מ: (1) השימוש שלך, השימוש שלך לרעה או חוסר היכולת שלך להשתמש באתר, בשירות ו/או בתכנים; (2) הפרה של כל תנאי מבין תנאי שימוש אלו על ידך; (3) הפרה של כל זכויות צד שלישי על ידך, לרבות וללא הגבלה, כל זכויות קניין רוחני או זכות פרטיות של צד שלישי כאמור, בקשר לשימושך באתר; ו(4) כל נזק מכל סוג, בין אם ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שיכול ותגרום/תגרמי לכל צד שלישי בקשר לאתר, השירות ו/או השירות המוזמן. יובהר בזאת כי התחייבות זו לשיפוי והגנה תישאר בתוקף לאחר תקופתם של תנאי השימוש להלן.

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו שומרים על הזכות לבצע באופן בלעדי את ההגנה והשליטה בכל עניין הכפוף לשיפוי מצידך, אשר לא יחרגו מהתחייבויות השיפוי שלך להלן, ובמקרה זה את/ה תשתף/י פעולה איתנו במידה מלאה על מנת לטעון כל הגנה זמינה. את/ה מסכים/ה לא להגיע לפשרה בכל עניין בכפוף לכל שיפוי מצידך מבלי לקבל את האישור הקודם, המפורש ובכתב שלנו.

 19. תיקונים לתנאיםיאללה יאללה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מפעם לפעם, לרבות כל מדיניות הנכללת בהם, לפיכך, נא בקר/י שוב בעמוד זה לעיתים קרובות. בכל מקרה של שינוי חומרי, נעשה מאמצים סבירים לפרסם הודעה ברורה באתר ו/או נשלח לך דוא"ל (ככל שסיפקת לנו כתובת דוא"ל כאמור) לגבי השינוי כאמור. שינויים חומריים כאמור ייכנסו לתוקף תוך שבעה (7) יום לאחר מתן הודעה כאמור באתר שלנו או באמצעות דוא"ל, המוקדם מביניהם. אחרת, כל שינוי אחר לתנאים שלהלן ייכנס לתוקף החל ממועד "התיקון האחרון" המוצהר ושימושך המתמשך באתר במועד התיקון האחרון או לאחריו מהווה קבלה והסכמה להיות מחויב על פי השינויים כאמור. ככל שקיים צורך לתקן את התנאים על מנת לעמוד בדרישות משפטיות כלשהן, ייתכן שהתיקונים ייכנסו לתוקף באופן מיידי, או בהתאם לדרישת החוק וללא הודעה קודמת.
 20. ביטול התנאים שלהלן והפסקת פעילות האתרבכל עת, יאללה יאללה רשאית, ללא הודעה קודמת, להפסיק את שימושך באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לכל סעדים אחרים שיכול ויהיו זמינים ליאללה יאללה על פי כל דין החל.

  בנוסף, יאללה יאללה רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעולת האתר או כל חלק הימנו, באופן זמני או קבוע, למחוק כל מידע או תכנים מהאתר או לתקן, לשנות, לערוך, להרחיב, לשפר ולבצע כל שינוי אחר בהם או להפסיק להציג או לתת כל מידע, תכנים או תוספים בהם ללא מתן הודעה קודמת. את/ה מסכים/ה ומאשר/ת כי יאללה יאללה אינה אחראית כלל ביחס או בקשר להפסקת פעילות האתר והאובדן של כל נתונים שהם. על התוקף של ההוראות של תנאי השימוש שלהלן, מטבען ובהתאם לתכניהן, להימשך לאחר הביטול של תנאי השימוש שלהלן על מנת להגשים את המטרות היסודיות של תנאי השימוש שלהלן. מבלי להגביל את הכלליות של האמור לעיל, תוקפם של הסעיפים קניין רוחני, כתב ויתור ואחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וכללי יימשך לאחר ביטול תנאי השימוש.

 21. כללי(א) תנאים אלו מהווים את מלוא התנאים והתניות בינך לבין יאללה יאללה בקשר להוראות שלהלן וגוברים על כל הבנות הסכמים קודמים או עדכניים, בכתב או בעל פה, בינך לבין יאללה יאללה, (ב) חוקי מדינת ישראל יחולו על הפרשנות והפיקוח של כל טענה בקשר לאתר או לשימוש בו ללא התייחסות לעיקרון ניגוד הדינים שלה, ולא תחול אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי, (ג) כל מחלוקת הנובעת מהאתר או קשורה בו תובא בפני, ואת/ה מסכים/ה בזאת לסמכות משפטית בלעדית ומקום עריכת המשפט, בבתי המשפט המוסמכים של מחוז תל אביב – יפו, ישראל. את/ה מסכים/ה לוותר על כל הגנה של סמכות משפטית אישית ואי-נוחות הפורום ומסכים/ה כי ההליך יומצא באופן המאושר על פי החוק או כלל בית המשפט החל. על אף האמור לעיל, יאללה יאללה רשאית לבקש סעד מניעתי בכל בית משפט בעל סמכות, (ד) התנאים שלהלן לא יתפרשו כעת או בעתיד באופן שבו יקימו כל מערכת יחסים, שותפות, מיזם משותף, עובד-מעביד, סוכנות, או מערכת יחסים של בעל זיכיון-זכיין בין הצדדים שלהלן, (ה) כל ויתור מטעם כל צד לכל הפרה או מחדל שלהלן לא ייחשב בתור ויתור על כל הפרה או מחדל קודם/ת או עוקב/ת. כל כותרת, כתובית או כותרת סעיף שנכללת להלן, נכללת אך ורק למען נוחות ואינה מגדירה או מסבירה בכל אופן כל סעיף או הוראה להלן, (ו) את/ה מאשר/ת ומסכים/ה כי כל עילת תביעה שיכול ותקום לך, הנובעת מהאתר או קשורה בו, תובא תוך שנה (1) אחת לאחר היווצרותה של עילת התביעה. אחרת, עילת תביעה זו תיחסם לצמיתות, (ז) ככל שנקבע, על ידי כל בית משפט בעל סמכות, כי הוראה להלן אינה ניתנת לאכיפה, הוראה זו תוגבל או תבוטל במידה המצומצמת ביותר הנחוצה כך שהתנאים להלן יישארו, אחרת, בתוקפם המלא, תוך דבקות קרובה ככל האפשר בכוונה המובעת להלן, (ח) אינך רשאי/ת להמחות או להעביר תנאים אלו (לרבות כל הזכויות והמחויבויות שלהלן) ללא האישור הקודם שלנו בכתב, וכל ניסיון לעשות זאת תוך הפרת האמור לעיל יהיה משולל תוקף. אנחנו רשאים להמחות או להעביר תנאים אלו ללא הגבלה או הודעה מראש, (ט) כל תיקון להלן לא יהיה מחייב למעט כאשר נעשה בכתב ונחתם על ידי יאללה יאללה, ו(י) הצדדים מסכימים כי כל תכתובת בקשר לתנאים שלהלן תתבצע בשפה האנגלית.
 22. יצירת קשראם יש לך שאלות (או הערות) לגבי התנאים, את/ה מוזמן/ת לשלוח לנו הודעת דוא"ל לכתובת [email protected]